درنگ: بر اساس اعلام دادستان اردبیل، به علت مطرح شدن برخی مسائل در پرونده، دادگاه کیفری یک استان تصمیم بر غیرعلنی بودن جلسات محاکمه گرفت.

همچنین قاضی پرونده پس از پایان جلسه اعلام کرد که یک هفته دیگر حکم صادر می‌شود.

دلایل و مدارک متعددی مبنی بر انتصاب اتهام به نامبرده، اظهارات و اعترافات متعدد وی، نظریه‌های تخصصی پزشکی قانونی و سایر قراین و مدارک موجود علیه متهم در پرونده است.

همچنین وکیل پرونده آتنا اصلانی در حاشیه اولین جلسه دادگاه گفت: دستگاه قضا اهتمام ویژه‌ای به این پرونده داشته اما موضوع ارتکاب به ۲ قتل دیگر غیر از قتل آتنا توسط مجرم موجب شد روند دادرسی طولانی‌تر شود.

وی افزود: مدارک به حد کافی در این پرونده وجود دارد که هیچ یک از آنها قابل انکار نیست.