درنگ: عکس محمدرضا گلزار با حسن روحانی چند شب قبل در افطاری هنرمندان با رئیس جمهور سر و صدای زیادی به پا کرد و جنجالی شد تا جایی که یکی از عکاسان مطرح سینما در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از این سوپر استار سینما به عکاس این عکس تا می‌توانست تاخت و انتقاد کرد.

انتقادها در شبکه اجتماعی بیشتر متوجه نوع ایستادن و شکل برخورد محمدرضا گلزار در دیدار با روحانی بود.

اما داستان صحبت‌های گلزار با رئیس جمهور چه بود؟ گلزار در این صحنه به روحانی می‌گوید: «راستش تقریبا همه ما فکر می‌کردیم بعد از حوادث خونین صبح (اشاره به حادثه تروریستی تهران) مراسم کنسل می‌شود و شما به دلیل رعایت مسائل امنیتی در یک مکان عمومی حاضر نمی‌شوید. وقتی دیدیم شما این شجاعت را داشتید، ما هم آمدیم. واقعا شما امشب بار دیگر نشان دادید هیچ وقت یک ایرانی را نمی‌توان تهدید کرد». رئیس جمهور هم بعد از تعارفات معمول از گلزار تشکر کرد و گفت مردم ایران مردم شجاعی هستند و هنرمندان‌مان هم همین طور.

نظر خود را در این زمینه به صورت کامنت ارسال کنید.