درنگ: ابراهیم محمدی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در این خصوص گفت: روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت خبری در برخی کانال‌های خبری مندرج شد با این مضمون که «دو نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول در شهرستان نقده، به صورت هماهنگ اقدام به خودکشی در منزل شخصی خود کرده‌اند یکی از این دانش‌آموزان متاسفانه فوت نموده و دانش آموز دیگر در یکی از بیمارستان‌های شهرستان ارومیه بستری است.»

وی با بیان اینکه فوت نوجوان دختر نقده‌ای در منزل و خارج از محیط آموزشی صورت گرفته که عوامل مختلفی در این خصوص می‌تواند دخیل باشد ادامه داد: با توجه به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در عصر کنونی، نیازمند توجه بیش از پیش خانوادها، نهادهای مرتبط با مسایل اجتماعی و مسئولان برای مواجهه با این ناهنجاریهاست.

  خودکشی همزمان سه دانش‌آموز دختر در شهرستان نقده | آخرین وضعیت ۳ دانش آموز

محمدی تصریح کرد: آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز با مهم دانستن موضوعاتی همچون مورد ذکر شده، برای همکاری با سایر دستگاههای ذیربط جهت مقابله با آسیبهای اجتماعی آمادگی کامل دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش همواره به عنوان یک دستگاه فرهنگی در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مراقبت از دانش آموزان طرح های مختلفی در طول سالتحصیلی جاری اجرا می کند افزود: طرح نماد یا «نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان» یکی از طرح های ملی در این حوزه است که به صورت پایلوت در مدارس آذربایجان غربی در حال اجراست.