سیدعلی طبایی مقام مسئول در بهزیستی استان اصفهان در گفتگو با درنگ گفت: حوالی ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح دیروز سه شنبه، گزارشی از مردم به پلیس ۱۱۰ اصفهان مبنی بر پیدا شدن دختری یک و نیم ساله با مشخصات ملیکا در پارک ناژوان اصفهان حوالی زاینده رود رسید.

وی ادامه داد: بلافاصله این موضوع به اطلاع دادگستری مشهد رسید و مقدمات حضور خانواده ملیکا در اصفهان و تحول این دختر بچه از بهزیستی فراهم شد.

به گفته طبایی، ملیکا از نظر ظاهری هیچ مشکلی ندارد و سالم به خانواده اش بازگردانده شد.

وی تاکید کرد که هنوز اطلاعی از دزدان ملیکا در دست نیست.

  یک دختر یکساله هم در مشهد ربوده شد | اظهارات پدر ملیکا
  «ملیکا»؛ دختر کوچولوی مشهدی در اصفهان پیدا شد | جزئیات از زبان دادستان مشهد