جدول قیمت های جدید محصولات شرکت سایپا از تاریخ ۲۳ مرداد ۹۶٫