درنگ: گاردین در یک گزارش انواع لباس و پوشاک را با طرح‌هایی بدیع با موتیف گل به نمایش گذاشته است. موتیف گل در پوشاک مخصوصا در سال ۲۰۱۷ تا به امروز حسابی به کار آمده است. این محصولات از برندهای مختلفی از جمله منگو، تاپ شاپ، ویسلز، نیولوک و … انتخاب شده است و قیمت‌های آن از حدود ۳۰ تا ۱۳۰ یورو متفاوت است.