درنگ: این قابلیت امکان جریان یافتن هوا را فراهم می‌کند و با این‌کار عرق را از بدن زدوده و پوست خنک می‌شود. این قابلیت با کمک گونه‌ای از میکروب‌های بی‌خطر به پارچه افزوده شده‌ است.

زمانی که این میکروب‌ها گرما یا عرق را احساس می‌کنند (میکروب‌ها به گونه‌ای عادت داده می‌شوند که نسبت به گرما و عرق واکنش نشان دهند) منقبض می‌شوند و این انقباض انرژی مکانیزمی کوچک به نام فعال‌ساز را تامین می‌کند که مسئولیت بازکردن دریچه‌ها را به عهده دارند.

برعکس همین فرایند زمانی رخ می‌دهد که بدن خنک می‌شود در نتیجه دریچه‌های لباس بسته می‌شوند. ابعاد دریچه‌های ایجاد شده روی لباس از یک بند انگشت تا طول یک انگشت متغیر است. از این پارچه علاوه بر ساخت بلوز‌های ورزشی برای ساخت کفش‌های ورزشی نیز استفاده خواهد شد.

این میکروب‌ها که از نظر ژنتیکی دچار تغییر شده‌اند را درعین حال می‌توان برای انجام تعدادی دیگر از قابلیت‌ها برنامه‌ریزی کرد. اگرچه این تکنیک برای تهویه دمای بدن ابداع شده‌ است، اما می‌توانند قابلیت درخشش در تاریکی را نیز به لباس‌های ورزشی بیافزایند.

از این ابداع جدید می‌توان در تولید لباس سربازان یا کمک به بیمارانی که دچار تعریق شدید هستند نیز استفاده کرد. باکتری‌های استفاده شده در طراحی این پارچه رده‌ای بی‌خطر از ای‌کولای است که می‌تواند در حضور یا عدم وجود رطوبت منقبض یا منبسط می‌شوند.