درنگ: دلار و یورو امروز هم در صرافى‌ها عرضه نمى‌شود. برخى از صرافى‌ها نرخ ۴٢٠٠ تومان را بر روى تابلوى اعلان روشن کرده اما برخى دیگر تابلوى خرید و فروش دلار و یورو را صفر کرده‌اند.

امروز خبرى از دلالان در بازار فردوسى نیست.

مردم امروز حتى در مقابل صرافى‌هایى که مجوز رسمى بانک مرکزى دارند هم صف نبسته‌اند.

پلیس همچنان براى جلوگیرى از التهاب در بازار مستقر است.