درنگ:  غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز درباره مجرمانی که با فیش حقوقی آزاد می‌شوند از جمله دو قاتل بنیتا و راهکار جلوگیری از تکرار این جرایم گفت: مسایلی درباره سوابق متهمان و حواشی پرونده نقل شده صحت ندارد؛ این که می‌گویند متهم ۱۳۰ سابقه دارد و با یک فیش حقوقی آزاد شده کاملا خلاف است و مطلقاً صحت ندارد. واقعیت قضیه را از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران خواستم. گفتیم سوابق را ببینید و گزارش دهید.

وی افزود: رئیس کل دادگستری تهران گزارش دادند متهمی که ادعا می‌کنند ۱۳۰ فقره سرقت داشته صحت ندارد. یک دستگیری به اتهام سرقت داشته و مشخص شده ۱۲ فقره سرقت لوازم داخل ماشین داشته است. ۱۴ ماه بازداشت شده و بیش از این مقدار بازپرس نمی‌تواند او را نگهدارد. بعد با قرار وثیقه ۱۶۰ میلیون تومانی آزاد شده است. این فرد به اتهام ۱۲ سرقتی که اعتراف کرده به هر کدام محکوم شده و مجموعاً به ۵۵ ماه حبس و ردمال محکوم شده است. طبق قانون آیین دادرسی جدید به اشد اجرای حکم محکوم شد که ۳ سال است.

به گفته اژه‌ای، نفر دوم پرونده با ۴ گرم شیشه بازداشت شده و تمام حبس ۲ ساله خود را تحمل کرده است. جزای نقدی و شلاق هم داشت و اردیبهشت ۹۵ محکومیت او تمام شد. بنابراین هیچ یک از موارد صحت ندارد.

وی ادامه داد: دادستان، قاضی و بازپرس باید اظهارنظر کنند. پرونده تازه به تهران ارسال شده است. درباره تفاضل دیه هم ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است. در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را مانند این پرونده و پرونده آتنا جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود. با فرض اینکه مسایل این ماده باشد، مشکلی در پرونده نداریم.