درنگ : مهدی فرشادان نائب رئیس کمیسیون تلفیق از تصویب بندهای مربوط به عوارض خروج از کشور در کمیسیون تلفیق خبر داد.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در سال ۹۷، مقرر شد عوارض خروج از کشور برای سال ۹۷، ۲۲۰ هزار تومان منظور شود که در مورد سفرهای زیارتی، درمانی و تحصیلی، این عوارض تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در مورد سفر به عتبات نیز عوارض خروج از کشور همانند سال ۹۶ محاسبه می‌شود و برای راهپیمایی اربعین نیز عوارض خروج از کشور حذف و رایگان خواهد شد.

  تغییرات عوارض خروج در مجلس | ۲۲۰ هزار تومان نمی‌شود؛ تصاعدی هم نیست
  فیلم | کنایه‌های سیاسی مهران مدیری به ژن خوب، عوارض خروج از کشور و باد!