درنگ : پروفسور برنارد روت از دانشگاه استنفورد معتقد است نگرش ما تاثیر زیادی در موفقیت دارد. او در کتابش برای این ادعا مثالی زده است.

به این جمله توجه کنید «می‏‌خواهم فیلم ببینم اما کارهایی دارم که باید انجام دهم». حال به این جمله توجه کنید «می‌خواهم فیلم ببینم و کارهایی دارم که باید انجام دهم». تنها تفاوت در دو کلمه «اما» و «و» است.

تفاوت را احساس کردید؟ وقتی این دو کلمه عوض می‎شوند ناخودآگاه حس شما به موقعیت و شرایط عوض می‎شود. وقتی از «اما» استفاده می‌‏کنید برای خودتان دلیل می‌‏آورید و در ذهنتان کاری سخت را می‌‏سازید در صورتی که واقعا کار سختی ندارید اما وقتی از «و» استفاده می‎کنید به انجام کاری که دارید یک قدم نزدیک‎تر شده‌اید و به نظر مطمئن هستید که فیلم را خواهید دید.

حال سعی کنید در جملاتتان «مجبورم» را با «می‎خواهم» عوض کنید. روت معتقد است تغییر این جملات می‎‏تواند تاثیر زیادی در رسیدن افراد به موفقیت و انجام دادن امورشان به بهترین شکل داشته باشد.