درنگ: مجتبی فرهمند با اشاره به زمان بررسی پرونده شهر تاریخی یزد در اوایل تیرماه ۹۶ در نشست سالانه کمیته میراث جهانی یونسکو به عنوان «نخستین پرونده شهر تاریخی و زنده ایران» افزود: با توجه به این خاصیت شهر یزد، این پرونده دارای پیچیدگی‌ها و شرایط ویژه‌ای است که امیدواریم در اوایل تیرماه به ثبت جهانی برسد. از زمانی که مراحل تدوین پرونده شهر تاریخی یزد آغاز شده، همه‌ اقدامات مقاومتی و پایش آن براساس مفاد پلان مدیریت مندرج در پرونده ثبت جهانی توسط پایگاه شهر تاریخی یزد تحت کنترل قرار گرفت.

به گفته مدیر پایگاه شهر تاریخی یزد، همچنین با نظارت در برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت مدیریتی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای جامعه محلی، تلاش شده تا مشارکت هر چه بیشتر جوامع محلی افزایش پیدا کند. این درحالی است که کلیه محلات عرصه ثبت جهانی درحال پایش است و براساس اطلاعات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که دراین زمینه داشتیم تاکنون نزدیک به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

فرهمند ثبت جهانی یزد را اتفاقی مهم در شکل‌گیری اقدامات موثر در شهر تاریخی یزد عنوان کرد و افزود: اقداماتی که در راستای ثبت جهانی انجام شده موجب ارتقای زندگی ساکنان بومی شهر یزد شده است به طوری که ورود به پروسه ثبت جهانی شهر تاریخی یزد باعث شده تا اقدامات موثر در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریتی شهر تاریخی نتایجی فارغ از نتیجه مجمع کمیته ثبت جهانی به دنبال داشته باشد.