درنگ: این خودرو مظنون به حمل مواد مخدر بوده است که پس از بی توجهی به فرمان توقف پلیس در حین فرار در خیابان های اطراف میدان المپیک با یک خودروی ۲۰۶ برخورد می کند و به ناچار در یک خیابان بن بست گیر می افتد.

یکی از ماموران حاضر در محل حادثه گفته است: راننده این خودرو که پسری جوان بوده است بعد از بی توجهی به فرمان ایست پلیس زخمی شد و خانم جوانی هم که کنار او بود بر اثر تیراندازی‌های ماموران نیروی انتظامی جان باخت.

یک منبع آگاه در پلیس تهران بزرگ گفت: ساعت یک بامداد امروز فردی به پلیس آگاهی مراجعه و اعلام می‌کند که دو نفر پس از متوقف کردن خودرواش با زورگیری همه مدارک و وسایل همراهش را با خود برده و در تماس تلفنی به وی اعلام کرده‌اند در مقابل دریافت وجه، حاضرند مدارک و وسایلش را تحویل دهند. پلیس به موضوع ورود می‌کند و در کمترین زمان وقتی در خیابان به آنها می‌رسد دستور ایست می‌دهد اما آنها توجه نمی‌کنند و فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند. پس از تعقیب و گریز در چند خیابان و بی‌توجهی راننده به فرمان ایست پلیس در نهایت پلیس مجبور به شلیک می‌شود که در این اقدام راننده خودروی ۲۰۶ که پسر جوانی بوده زخمی می‌شود و خانم جوان همراه وی کشته می‌شود.