درنگ : با نگاه اول به این ویدئو، میزی آشفته را می‌بینید که تعدادی زباله یا تکه‌های بی‌مصرف چوب و فلز روی آن پخش شده‌اند اما با گذشت چند ثانیه متوجه می‌شوید باید با دقت مسیر حرکت تیله‌ای آبی‌رنگ را دنبال کنید. مسیری که با دقت و وسواس فراوان برنامه ریزی شده‌ است.

تمامی قطعات عجیب و غریب موجود در این ویدیو،‌ بلوک‌های چوبی، سکه‌ها، اسپینرها و حتی چنگال یک‌بار مصرف با برنامه‌ریزی و محاسبات دقیق درجای خود قرار گرفته‌اند. این ویدیو یک برداشتی مجموعه‌ای از واکنش‌های زنجیره‌ای است که فعال یوتیوبی به نام کاپلامینو برای ساخت آن سه ماه زمان صرف کرده‌است.

برای ساخت چنین ویدیویی در کنار مهارت‌های محاسباتی و ویژه به صبر بی‌اندازه‌ای نیاز خواهید داشت. کاپلامینو می‌گوید برای ساخت این ویدیو سه ماه زمان گذاشته و بیش از ۵۰۰ بار شکست خورده‌ است.