در حالی که هنوز سرنوشت نماینده زرتشتی مردم یزد در شورای شهر این شهر مشخص نشده است اما وزیر ارشاد با توییتی جشن زرتشتیان را تبریک گفت.