درنگ: چندی پیش بعد از خداحافظی کانال منسبت به رهبر انقلاب از تلگرام و پس از آن خروج برخی از اعضای دولت و رسانه‌های اصولگرا از تلگرام، کانال آیت الله علم الهدی نیز با تلگرام خداحافظی کرد.

اما این خداحافظی چند روزی به طول نیجامید و با توضیح اینکه پیام رسان‌های داخلی هنوز رونقی ندارند دوباره به تلگرام بازگشت که همین امر جنجال زیادی را را ایجاد کرد.

کانال علم الهدی امروز با خداحافظی از تلگرام توضیحاتی در این باره ارائه و تاکید کرده هر چه بوده تصمیم ادمین، مدیرمسئول و هئیت تحریریه بوده و هیچ مسئولتی متوجه آیت الله علم الهدی نیست.

  سایت امام جمعه مشهد دوری از تلگرام را تاب نیاورد | کانال علم‌الهدی: مردم از پیام‌رسان داخلی استقبال نکردند؛ ما برگشتیم تلگرام