درنگ:  فرزانه سادات نیکوبرش رئیس گروه اقشار اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: ساختار تبلیغات مردمی، جزء سالم‌ترین و صادق‌ترین شیوه‌های تبلیغی است که در جامعه امروزی رواج دارد. مبلغین و مبلغات توانمند همواره با خلوص نیت در این عرصه وارد شده و سعی کردند با روشنگری و بیان حقایق اسلامی در نشر وگسترش فرهنگ دینی فعالیت کنند ووقوع انقلاب اسلامی و تداوم آن ماحصل چنین فعالیت‌های تبلیغی و حضور فعال واثرگذار آنها بوده است.

برای کارهای تبلیغی بسیاری از مبغلین و مبلغات حتی حق‌الزحمه‌ای دریافت نمی‌کنند و برای رضای الهی و ترویج فرهنگ دینی بدون هیچ چشمداشتی در مجالس حضور پیدا می‌کنند.

از سوی دیگر در خصوص دریافت مبلغ و اهدای کمک‌های مادی و معنوی از سوی خیرین و علاقه‌مندان به کارهای تبلیغی لازم به ذکر است که این امر رایجی بوده است که در طول تاریخ فرهنگ دینی، به خصوص در ایران همواره شاهد آن بوده‌ایم که گاه با وقف همراه بوده است و گاه با هدیه به مبلغین که در جهت ادامه کارهای تبلیغی و ترویج وگسترش فرهنگ دینی صورت گرفته است.

درباره «اهدای خانه‌ای در ولنجک به یک مداح زن» لازم است؛ توضیح داده شود که این خانه از سوی فرد علاقه‌مند به اهل البیت (ع) در جهت ایجاد محیط تبلیغی و فرهنگی بوده است تا کار تبلیغی ونشر فرهنگ اهل البیت(ع) برای حوزه بانوان در این مکان انجام شود.