تیراندازی در محدوده ریاست جمهوری ؛ ورود یک فرد با قمه به محدوده | واکنش معاون استانداری تهران و وضعیت مهاجم مسلح