درنگ: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:

* مهمترین زیرساخت لازم برای پیامرسان ها، “اعتماد مردم” است، فقط بحث فنی نیست

* اخیراً دیدم آقای رشیدپور در تلویزیون در برنامه حالا خورشید، اینستاگرام را تبلیغ می کند

* به دوستان گفتم به ایشان بگویید انقدر تبلیغ اینستاگرام نکن، اینم می بندند

* قانونی در مجلس هست که مقاومت در برابر دستور قضایی فیلتر، باعث انحلال شرکت های اینترنتی می شود

* اگرفیلترینگ انجام شود محکومیم، انجام نشود محکومیم، موفق هم شود محکومیم