درنگ: اوضاع پیچیده پرونده آزار جنسی چند دانش آموز متوسطه اول در مجتمع آموزشی معین در غرب تهران، با رو شدن زوایای غیر رسمی تازه‌ای از این حادثه، پیچیده تر می‌شود و شاید ماجرا را به وضعیت ناخوشایند برخی مدارس بکشاند.

اکنون پدر یکی از دانش آموزان که تاکنون بیشترین پیگیری را درباره این حادثه تاسف بار داشته است در گفت و گو با سازندگی مدعی شده است در مدرسه مواد مخدر خرید و فروش می‌شده است: «بچه‌ها می‌گویند علنی گل و ماریجوانا در مدرسه خرید و فروش می‌شد. از آذر ماه می‌دانستم که در مدرسه مواد مخدر خرید و فروش می‌شود. بچه‌ها می‌گویند فلان دانش آموز گل می‌آورده در مدرسه.»

او مدعی است که سه تا برادر بودند در دوره دوم متوسطه که گل و ماریجوانا در مدرسه توزیع می‌کردند: «مدیر مدرسه بارها کتمان کرد. مگر می‌شود ۶۱۰ دانش آمور دزوغ بگویند؟ اما بعد از اصرار ما و رو شدن چند مورد، گفتند دو تا از برادرها را اخراج کرده‌اند، حالا یکی در مدرسه باقی مانده است.»

پدر این دانش آموز همچنین به یک ایراد ساختاری و آسیب‌زا در مدرسه اشاره می‌کند. چرا مقاطع تحصیلی مجتمع آموزشی از هم جدا نبود؟ چرا نباید دوره دوم متوسطه از دوره‌های پایین‌تر جدا باشد؟ بچه‌ها می‌گویند برخی دانش آموزان بزرگتر، مشروبات الکلی به مدرسه می‌آوردند. همه اینها را به هیات موسس گفتیم و گوش ندادند.

جمع آوری ۱۹۵۰ کیلو مواد مخدر در اطراف مدارس طی ۷ ماه

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کل کشور گفت: نیروی انتظامی از آبان ماه سال گذشته تا کنون توانسته حدود ۱۹۵۰کیلوگرم مواد مخدر را از اطراف مدارس کشور جمع آوری کند.

سردار محمد مسعود زاهدیان با اشاره به جمع آوری وسیع خرده فروشان و معتادان متجاهر از پیرامون مدارس کشور، گفت: نیروی انتظامی از آبان ماه سال گذشته تا به امروز توانسته حدود۱۹۵۰ کیلوگرم مواد مخدر را از اطراف مدارس کشور جمع آوری کند.