درنگ : با این تصمیم توئیت‌ها به جای ۱۴۰ کاراکتر ۲۸۰ کاراکتر گنجایش خواهند داشت و این اقدام جدید تقریبا تمامی ۴۰ زبان مورد پشتیبانی توئیتر را پوشش خواهد داد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از CNN، این ایده با طرحی آزمایشی از سپتامبر سال گذشته اجرا شد، در این آزمایش گروهی کوچک از کاربران توئیتر می‌توانستند توئیت‌هایی ۲۸۰ کاراکتری ارسال کنند. مانند همیشه که تغییر با مقاومت مواجه می‌شود، در این ازمایش نیز بسیاری از کاربران معترض به این تغییر شدند.

نکته جالب‌توجه اینکه تازگی توئیت فرستادن با کاراکترهای بیشتر به سرعت کهنه شد و بیشتر افرادی که از این امکان برخوردار بودند، به سرعت ارسال توئیت‌های طولانی‌تر را متوقف کردند.

براساس گزارش توئیتر، تنها پنج درصد از توئیت‌های ارسال شده در گروه آزمایشی طولانی‌تر از ۱۴۰ کاراکتر بودند، و تنها دو درصد از آنها بیش از ۱۹۰ کاراکتر داشتند.

افزایش طول توئیت‌ها در ژاپن، کره، و چین اجرا نخواهد‌شد زیرا این زبان‌ها می‌توانند نسبت به دیگر زبان‌ها در فضایی کوچک دوبرابر اطلاعات را انتقال دهند،‌از این رو توئیت‌های این زبان‌ها ۱۴۰ کاراکتری باقی خواهند ماند.

طول توئیت‌های توئیتر از زمان تاسیس این شرکت در سال ۲۰۰۶ تاکنون تغییر نکرده‌است. در طول آزمایش این طرح برخی از کاربران اعتقاد داشتند توئیتر باید تمرکز وسواس‌گونه خود را از روی طول توئیت‌ها برداشته و روی محتوا متمرکز شود.