درنگ: مرتضوی معاون دادگستری استان در این جلسه گفت: باید بگویم قانون باید اجرا شود و ما هیچ بحثی در این خصوص نداریم و بنده در این جلسه اعلام می‌کنم اگر موردی به دستگاه قضا ارجاع داده شود برخورد خواهیم کرد و جای سؤال هم نیست و اگر برخوردی شد و مدیر بانکی بازداشت شد گلایه نکنند.

پس از این اظهار نظر مرتضوی ، استاندار با خنده اظهار کرد: بازداشت که لزومی ندارد تذکر کافی است البته قانون باید اجرا شود.

استاندار همچنین اظهار کرد: همه بانک‌های استان موظف هستند طبق مصوبه بانک مرکزی چارچوب قراردادهای بانکی را که توسط بانک مرکزی ابلاغ‌شده است رعایت کنند و بانک‌ها طبق قانون نیز موظف هستند نسخه‌ای از قراردادهای خود را در اختیار مشتری خود و ضامن قرار دهند و با بانک‌هایی که در این خصوص تخلف کنند برخورد خواهد شد. البته ما مانند دستگاه قضایی توان بازداشت کردن را نداریم. اما به‌هرحال بانک‌ها درهرصورت وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند به همین دلیل اگر بانکی از این قوانین تخطی کند ما هم با آن‌ها کاری نخواهیم داشت و از آن‌ها حمایت نخواهیم کرد.