درنگ : اسپوتنیک نوشت: پاول دوروف موسس پیام رسان تلگرام ضمن تفسیر مطالبات مقامات روسیه و ایران، اعلام کرد فعالیت این پیام رسان را در کشورهایی که بر آن فشار وارد کنند، متوقف خواهد ساخت.

پاول دوروف در کانال تلگرامی خود خاطرنشان کرد: علت این فشار دفاع تلگرام از اطلاعات شخصی کاربران خود است.

موسس تلگرام تاکید کرد: تعقیب قضایی این پیام رسان نه در ایران و نه در روسیه برای کار ان خطر به وجود نمی‌آورد.