واکنش شهرونگ به برخی ناامنی‌ها …

 

شهرونگ

 

کنایه‌های شهرونگ به نامگذاری خیابانی به نام مصدق و آلودگی ناشی از ریزگرد در کشورمان

 

کنایه بی‌قانونی به اظهارات ضرغامی درباره اعضای شورای عالی فضای مجازی

 

کاریکاتور بی‌قانونی

 

نیش‌خط به اشرافی‌گری مسئولان و تجهیز خودروهایشان به سیستم ضد صدای مردم

 

نیش‌خط و کنایه به وضعیت سرخابی‌ها و نامگذاری خیابانی به نام مصدق

 

 

نیش خط و کنایه به آلودگی ناشی از اتوبوس‌های فرسوده