درنگ : آیا خودتان را فردی معتاد به کتاب توصیف می‌کنید؟ با خواندن موارد زیر خود را بیازمایید:

۱. در ابتدای سال یک هدف برای خواندن تعداد مشخصی کتاب تعیین کرده‌اید.

۲. قبل از پایان سال تعداد کتاب‌های مد نظرتان را افزایش داده‌اید.

۳. به طور جدی به عضویت در یک باشگاه کتابخوانی فکر کرده‌اید.

۴. عضو یک باشگاه کتابخوانی شده‌اید.

۵. حس خماری ناشی از کتاب داشتید. به این معنی که آماده خواندن کتاب جدید نبودید زیرا هنوز به صورت احساسی درگیر آخرین کتابی بودید که خوانده‌اید.

۶. با اینکه حس می‌کنید کتابی که در حال حاضر می‌خوانید کسل کننده است، نمی‌توانید نصف کاره آن را کنار بگذارید.

۷. کتابی را با خود به مهمانی برده‌اید چون امکان می‌دادید لازم شود.

۸. بیش از نیم ساعت را در یک کتاب فروشی گذرانده‌اید.

۹. بیش از یک ساعت را در کتاب فروشی گذرانده‌اید.

۱۰. بیش از ۲ کتاب را برای سفری کوتاه مدت همراه خود برده‌اید.

۱۱. برای تصمیم گرفتن این موضوع که کدام کتاب را با خود به سفر ببرید، ساعت‌ها وقت صرف می‌کنید.

۱۲. و در نهایت تعداد زیادی کتاب با خود به سفر می‌برید.

۱۳. کتابی قدیمی را بو کشیده‌اید.

۱۴.کتابی جدید را بو کشیده‌اید.

۱۵. با دیدن فیلمی که از کتابی اقتباس شده است مآیوس شده‌اید.

۱۶. از دیدن فیلمی اقتباسی اجتناب کرده‌اید زیرا این هراس را داشته‌اید که حس خوبتان از کتاب را از بین ببرد.

۱۷. کسی را که کتاب‌هایش را به جای محتوایی از لحاظ زیبایی شناسی مرتب کرده قضاوت کرده‌اید.

۱۸. برای کتاب‌هایتان دچار کمبود جا شده‌اید.

۱۹. در نتیجه مورد قبل مجبور شده‌اید کتاب‌هایتان را به صورت افقی در هر جای کتابخانه جای دهید.

۲۰. رویای داشتن کتابخانه‌ای در خانه‌ را داشته‌اید.

۲۱. تا ساعت ۳ صبح بیدار مانده‌اید تا کتابی را تمام کنید.

۲۲. تا اندازه‌ای تحت تاثیر کتابی بوده‌اید که فراموش کرده‌اید در ایستگاه مورد نظر اتوبوس یا مترو پیاده شوید.

۲۳. از پایان یک کتاب به قدری نا امید شده‌اید که به بدگویی از آن برای دیگران پرداخته‌اید.

۲۴. یا نظرات دیگران را بررسی کرده‌اید که ببنید دیگران نیز ناراضی بوده‌اند یا خیر.

۲۵. وقتی کسی از شما کتاب مورد علاقه‌تان را می‌پرسد نمی‌توانید تصمیم قطعی بگیرید.

۲۶. با مردن فرد مورد علاقه‌تان در داستان گریه کرده‌اید.

۲۷. با تمام شدن کتاب ناراحت شده‌اید زیرا نمی‌خواستید ماجرا پایان یابد.

۲۸. با دیدن فردی که در یک مکان عمومی کتاب مورد علاقه شما را می‌خواند، خواستار صحبت با او پیرامون کتاب بوده‌اید.

۲۹. جزو اعضای افتخاری یک کتابخانه شده اید.

۳۰. حس شکست داشته اید زیرا جلد یک کتاب فریبتان داده است.

۳۱. وقتی کتاب مورد علاقه‌تان با جلدی زشت‌تر باز نشر شده، ناراحت شده‌اید.

۳۲. چند ویرایش مختلف از یک کتاب را خریده‌اید چون جلدشان زیبا بوده است.

۳۳. به جای خواندن کتابی که جدیدا خریده‌اید، یک کتاب قدیمی را چندین و چند بار خوانده‌اید.

۳۴.همواره کیف‌های بزرگ می‌خرید تا بتوانید کتاب‌هایتان را همراه داشته باشید.

۳۵. با امانت دادن کتابتان به کسی مضطرب شده‌اید، زیرا نگران خراب شدن آن بوده‌اید.

۳۶. با فهمیدن اینکه فردی که کتاب به او امانت داده بودید از کتاب خوشش آمده، به آن فرد حس بهتری پیدا کرده‌اید.