درنگ :  هنوز هیچ مقام رسمی در این زمینه اظهارنظر نکرده است.

بررسی رفع فیلتر توئیتر در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که برای رفع فیلتر توئیتر چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ گفت: ما این مسئله را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده‌ایم و در آنجا، این مسئله در حال بررسی نهایی است.  درباره جزییات این مسئله اجازه بدهید پس از آنکه به نتایجی رسیدیم، آن را مطرح کنیم.