درنگ: در این نسخه به راحتی سرورهای مختلف انتخاب می‌شوند. تلگرام گفته به زودی نسخه موبایلی هم منتشر خواهد کرد.