اظهارات صریح رئیس دفتر رئیس جمهور درباره فیلتر تلگرام | نظر نهایی روحانی چیست؟
  اظهارنظر جنجالی رئیس دانشکده صداوسیما درباره تلگرام | آزادی تلگرام یعنی اینکه قاچاق دختران ایرانی آزاد باشد
  واکنش مدیر تلگرام به احتمال فیلتر شدن این شبکه مجازی در ایران | تهدیدها نتیجه‌ نمی‌دهد