درنگ :  از دقایقی پیش اپلیکیشن تلگرام در تهران قطع شده است و تا لحظه انتشار خبر این قطعی ادامه دارد. نقشه آنلاین حکایت از مشکل فنی در محدوده تهران دارد.
حساب توییتر تلگرام دقایقی پیش اعلام کرد قطعی این اپلیکیشن در منطقه اروپا و خاورمیانه رخ داده است و این اختلال موقتی است.