درنگ: بچه فیل که در کنار یکی از فیل‌های بزرگسال ایستاده‌است ناگهان درون استخر آب می‌افتد در حالی که نمی‌تواند سر و خرطومش را از آب بیرون نگه دارد. نگرانی دو فیل بالغ با دیدن این صحنه در فیلم کاملا واضح است. دو فیل بلافاصله وارد عمل می‌شوند و خود را به آب می‌اندازند و بچه‌فیل را از آب بیرون می‌کشند.