درنگ :  محققان دانشگاه پنسیلوانیا متوجه شدند که ۴۵ درصد مردان و ۳۹ درصد زنان در صورت توقف قلب در یک مکان عمومی، مراقبت‌های پزشکی لازم را دریافت می‌کنند.

چنین شاخص‌های مختلفی با موانع فیزیکی و روانی همراه است، مردم تنفس مصنوعی و ماساژ قلب را به یک مرد ناشناخته نسبت به یک زن آسان‌تر انجام می‌دهند.

به گفته محققان دانشگاه پنسیلوانیا، مهم است که ارائه کمک‌های اولیه بدون توجه به جنس افراد انجام و دانش لازم در مورد «وقت، چرا و چگونگی احیاء قلب و عروق» کسب شود.