درنگ : به نظر خودتان ذهنتان آنقدر آماده است که یک معمای تصویری ساده را حل کنید؟ در زیر عکس چندین بشقاب می‌بینید که در آن‌ها زیتون، کالباس و همبرگر و پنیر وجود دارد. همه بشقاب‎ها با هم متفاوت هستند، اما یکی از آن‌ها نکته‎ای دارد. سعی کنید آن نکته را پیدا کنید و اگر موفق نشدید زیر عکس جواب را بخوانید.

 

 

جواب: همه چیز بستگی به تعداد دارد. اگر با دقت نگاه کنید، بشقاب شماره ۶ دارای ۳ ماده است، یک زیتون، یک کالباس و یک پنیر. اما باقی بشقاب‌‎ها تنها دو نوع از این خوراکی‌ها را دارند.