درنگ: دونالد ترامپ گفت: اولین باری که آن مرد را دیدم، او را در یک برنامه دیدم… من او را نگاه کردم و بعد از سه دقیقه تماشا گفتم امکان ندارد کری بتواند از پس مذاکره با این مرد، برآید. بعدها دیدیم که همین‌طور هم شد.

یا با ایران به یک توافق خوب می‌رسیم یا اصلا توافقی وجود نخواهد داشت.

ایران باید دوباره با آمریکا مذاکره کند. شاهد اتفاقات هیجان‌انگیز زیادی خواهیم بود. فکر می‌کنم بسیار هیجان‌انگیز باشد. شاید آن‌ها هرگز این را نگویند، چون آن‌ها مذاکره‌کننده‌های فوق‌العاده‌ای هستند.