درنگ : اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز سه شنبه ۱۵ اسفندماه مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را اعلام وصول کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان کمیسیون اجتماعی طی نامه‌ای مورخ ۱۳ اسفند ماه با ۲۴ امضا طرح استیضاح وزیر کار را تقدیم هیئت رئیسه کردند.

رنجبرزاده ادامه داد: نامه نمایندگان کمیسیون عمران نیز طی نامه‌ای مورخ ۱۴ اسفندماه با ۲۴ امضا طرح استیضاح وزیر کار تقدیم هیئت رئیسه شد.