درنگ: حجت الاسلام زائری در ادامه نوشت: راستش هر شب که دوباره و سه باره شعر را می‌شنوم تعجب می‌کنم که چطور اجازه پخش از تلویزیون گرفته؟ نهایت حرف‌هایی که سال‌ها پیرامون لباس روحانیت در دل داشته‌ام و همیشه می‌خواسته‌ام بر زبان آورم هر شب در ترانه «خرقه» می‌شنوم، دردهایی که از «این حجره داران» می‌بریم و نمی‌توانستیم به این صراحت از بودنشان بگوییم!

صد آفرین بر روزبه بمانی و هزارآفرین بر درک صحیح و جسارت شایسته مدیران شبکه یک سیما که با صراحت و قاطعیت گفته‌اند این لباس مقدس، جامه خدمت به مردم و نوکری است نه دکان کسب و کار!

متن شعر این است:

بر تن مکن این خرقه را
چون عشق در جان تو نیست
این حجره داران را مبین
این جامه دکان تو نیست
از هر چه تزویرت کند
این جامه یعنی دور شو
حتی سلیمانی اگر این جامه یعنی مور شو
این خرقه بر تن میکنی
تا عشق را لایق شوی
در اسمان حل میشوی تا در  زمین عاشق شوی
این خرقه بر این حکم نیست
که تو خدای مردمی
پوشید تا ثابت کنی
که خاک پای مردمی
که خاک پای مردمی
تو هر دورغت قحطی است
وقتی که باور میشود
واعظ به کفر افتاد اگر
یه شهر کافر میشود
یه شهر کافر میشود
عاشق زلیخا ماندن است
چون قید دنیا را زده
تقصیر یوسف نیست که دلبر به دنیا امده
بر تن مکن این خرقه را
چون عشق در جان تو نیست
این حجره داران را مبین
این جامه دکان تو نیست
از هر چه تزویرت کند
این جامه یعنی دور شو
حتی سلیمانی اگر این جامه یعنی مور شو