درنگ: مغازه‌داران بانه امروز به نشانه اعتراض در بلوار شهرداری سفره خالی پهن کردند تا به این طریق وضعیت نامناسب معیشتی خود را به مسئولان یادآوری کنند.

پیش از این محسن بیگلری (نماینده مردم بانه در مجلس) در اعتراض به این اقدام گفت: از آنجایی که در مناطق محروم غرب کشور مشاغل جایگزین وجود ندارد، بستن مرزهای غربی، اشتغال مردم محلی را با مشکل مواجه می‌کند و نه تنها کولبران، بلکه کاسبکاران محلی نیز متضرر می‌شود.