عکس | حضور دختر پرسپولیسی در ورزشگاه آزادی برای حضور در جشن قهرمانی
  حضور یک دختر دیگر در جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی | گریم عجیب دختر سرخ