فیلم | شلوغی و ازدحام عجیب مترو در روز برفی تهران را ببینید
  مدیریت بحران به شیوه نجفی | توییت شهردار پایتخت خطاب به جوانان و نوجوانان درباره برف سنگین تهران