درنگ :  وزارت بهداشت از افزایش شمار کشته‌شدگان حادثه تصادف اتوبوس راهیان نور دختران دانش آموز در سوسنگرد به ۸ نفر خبر داد. شماره مصدومان نیز به ۴٠ نفر افزایش یافته است که به بیمارستان‌های اهواز منتقل شدند.