درنگ : صاحبان رستوران عنوان می‌کنند که هدفشان از این کار، گندزدایی، بهداشتی بودن و همینطور معماری سبز و سازگار با طبیعت بوده است.

  • آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
  • بله   خیر