درنگ: اختلال چند روزه در سامانه فروش آنلاین بلیت سینماها (سینما تیکت) عصر امروز به اوج خود رسید و منجر به بروز دعوا در پردیس سینمایی کورش شد.

امروز در پردیس سینمایی کورش، تماشاگرانی که نتوانسته بودند به دلیل مشکلات روزهای اخیر سایت سینما تیکت، صندلی خود را رزرو کنند، بر سر نشستن دعوایشان شد.