عکس | اعتراض متفاوت یک تماشاگر مرد به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها | پوشیدن روسری در روز قهرمانی پرسپولیس