آیت الله مصباح: آزادی غربی از عقب رفتن روسری‌ها شروع شده و به رفتن خانم‌ها به ورزشگاه‌ها رسیده است
  پروانه سلحشوری: ورود زنان به ورزشگاه‌ها قانون می‌شود | وزارت ورزش ملزم به پذیرش بانوان می‌شود؟