درنگ: بازیکنان و داوران در لیگ خودمان معمولا از ساپورت رنگ بدن استفاده نمی‌کنند و تنها ساپورت سیاه می‌پوشند.