درنگ :  جردن باروز کشتی‌گیر آمریکایی که در استان کرمانشاه هم کشتی گرفته بود با شنیدن خبر زلزله کرمانشاه، در صفحه اینستاگرام خود پیامی به زبان فارسی منتشر کرد.