ارسطوی پایتخت ازدواج کرد | تصویر مشترک احمد مهرانفر و همسرش| پیام‌های تنابنده، بهرام افشارى و حاجى عبداللهى