درنگ: روزنامه پرتیراژ گاردین انگلیس در شماره امروز خود تصویر شادمانی نمایندگان از به آتش کشیدن پرچم آمریکا و متن برجام در مجلس شورای اسلامی را منتشر کرده و نوشته است آتش خشم از خروج ترامپ از برجام به مجلس ایران رسیده است.

آنها در این شرح عکس البته اشاره کردند که دولت حسن روحانی و اروپا تصمیم گرفته اند بدون آمریکایی ها این توافق را ادامه دهند.