تصویر سمت چپ امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر و ادعا شده که متعلق به فهیمه‌ دری‌ نوگورانی و پسرش است. فهیمه دری همسر سعید امامی است و در سازمان دفاع از قربانیان خشونت مشغول به کار است