معاون عمرانی فرمانداری نیشابور گفت: با توجه به خارج شدن چهار واگن قطار، فقط خسارت مالی دیده است. امنیت ایستگاه توسط نیروی انتظامی تامین و تا دو ساعت دیگر مسیر بازگشایی می‌شود.