تصویری نادر از وضعیت یک هواپیما در باند برفی فرودگاه مهرآباد | مردد بین رفتن و ماندن!
  فیلم | مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند | آخرین وضعت تعطیلی ادارات از زبان استاندار تهران